Библиотекар: 1948–1997

Аутори

  • Виолета Стојменовић Народна библиотека Бор
  • Гордана Ђилас Библиотека Матице српске, Нови Сад

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2023.65.2.1

Кључне речи:

Библиотекар (часопис), Библиотекарско друштво Србије (БДС), издаваштво, информисање, периодика, стручни часопис, уређивање

Сажетак

На основу архивских докумената и објављених извештаја, у раду се излаже историја часописа Библиотекар од његовог покретања 1948. године до пред крај 20. века, када је привремено престао да излази. Aнализирају се кључни изазови везани за његову концепцију и оријентацију, сарадњу са библиотекама и обезбеђивање тематски и формално разноврсних, квалитетних и правовремених прилога, као и проблеми везани за финансирање, самим тим и за редовну периодичност часописа, са којима су се редакције све време носиле, покушавајући да одрже гласило које ће истовремено свестрано репрезентовати и са свих аспеката унапређивати струку и рад стручног удружења библиотекара у Србији, уз нужна прилагођавања променљивим системским правилима и другим условима рада. Као оруђе конституисања и позиционирања библиотекар(ств)а у ширим областима културних и просветних делатности, националне културе и науке часопис се често суочавао с недовољном финансијском подршком државних органа, уз немогућност да до потребних средстава дође другим путевима, а као стручно информативно и едукативно гласило – са незаинтересованошћу библиотечких радника, нарочито у унутрашњости, сходно томе и са недостатком одређене врсте прилога, са неравномерним развојем делатности и стручних знања, али и са конкуренцијом у оквиру Републике и заједничке државе. Архивска грађа сведочи о начинима на које су Друштво библиотекара Србије, као издавач, и уредништва покушавали, и донекле успевали, да наведене и друге препреке савладају, или заобиђу, како би с променљивим успехом, током пола века, одржали континуитет публикације, решавали питања његовог пласмана и унапређивали његов стручни и научни значај.

Референце

Arhiva Bibliotekarskog društva Srbije (ABDS).

Bilten Uprave Društva bibliotekara NR Srbije.

Crnogorac, Vesna. „Bibliotekarsko društvo Srbije”. Bibliotekar god. 49, br. 1–2 (2007): 225–238. (na ćirilici)

„Čitaocima”. Bibliotekar god. 32, br. 1–6 (1980): 7. (na ćirilici)

Grujić, Dragana. „Prvo zvanično glasilo bibliotekaraˮ. U Bibliotekarsko društvo Srbije: 1947–2022, 175–190. Beograd: BDS, 2022. (na ćirilici)

Grujuć, Dragana. „Povodom jubilejaˮ. Bibliotekar god. 60, br. 2 (2018): 9–12. (na ćirilici)

Gligorijević, Stanija. „Savez bibliotečkih radnika Srbije i njegova uloga u razvoju bibliotekarstvaˮ. Bibliotekar god. 30, br. 1–2 (1978): 7–14. (na ćirilici)

Dimić, Ljubodrag. Agitprop kultura. Beograd: Rad, 1988. (na ćirilici)

Doknić, Branka. Kulturna politika Jugoslavije: 1946–1963. Beograd: Službeni glasnik, 2013. (na ćirilici)

Đilas, Gordana i Violeta Stojmenović. „Izdavačka delatnost Bibliotekarskog društva Srbijeˮ. U Bibliotekarsko društvo Srbije: 1947–2022, ur. Dragana Grujić, 143–171. Beograd: Bibliotekarsko društvo Srbije, 2022. (na ćirilici)

„Internacionalna stalna izložba publikacija“. Hrvatska enciklopedija, mrežno izdanje (Zagreb: Leksikografski zavod Miroslav Krleža, 2021). http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=27645 (preuzeto 20. 8. 2023).

„Izveštaj o radu Bibliotečkog društva Srbije u 1995. godini”. Bibliotekar god. 45, br. 1–2 (1995): 117–118. (na ćirilici)

„Izveštaj o radu Društva bibliotekara SR Srbije između petnaeste i šesnaeste skupštine: (4. 4. 1966 – 10. 5. 1968)”. Bibliotekar god. 20, br. 3 (1968): 241–246. (na ćirilici)

Janković, Milan. „Savez bibliotečkih radnika Srbije u 1980. godini”. Bibliotekar god. 32, br. 1–6 (1980): 167–168. (na ćirilici)

Jokanović, Vladimir. „Reč glavnog i odgovornog urednika“. Bibliotekar god. 38, br. 1–3 (1986): 7. (na ćirilici)

Lazarević, Ksenija. „Rad Društva bibliotekara SR Srbije”. Bibliotekar god. 20, br. 3 (1968): 250–251. (na ćirilici)

Lazarević, Nebojša. „Rad Društva bibliotekara Srbije u prvoj polovini 1961. godine”. Bibliotekar god. 13, br. 1–3 (1961): 137–146. (na ćirilici)

„Najbolji seoski knjižničar”. Bibliotekar god. 22, br. 2 (1970): 152–153. (na ćirilici)

„Od uredništva”. Bibliotekar god. 26, br. 4–6 (1974): 174. (na ćirilici)

Paunović, Vladimir. „Četiri i po decenije konfuzne tišine – analiza razloga institucionalnog zaborava na Kongres kulturne akcije metodom usmene istorije.ˮ Kultura, br. 161 (2018): 186–200. https://doi.org/10.5937/kultura1861186P . (na ćirilici)

„Prvi broja časopisa ʿBibliotekarʾˮ. Borba (23. 11. 1948): 4. (na ćirilici)

„Program proslave pedeset godina Bibliotekarskog društva Srbije”. Bibliotekar god. 47, br. 1–2 (1997): 87–88. (na ćirilici)

Radulović, Zdravka. „Bibliotekar 1948–2013: istorijski pregled”. Bibliotekar god. 60, br. 1–2 (2013): 11–42. (na ćirilici)

Radulović, Zdravka i Dolores Kalođera-Petrović. „Bibliografija časopisa Bibliotekar: (1948–1997)ˮ. Bibliotekar god. 48, br. 1–4 (2006). (na ćirilici)

Ristić, Dušanka i Vesna Crnogorac, pr. „Društvo bibliotekara Srbije: 1948–2004”. Bibliotekar god. 49, br. 1–2 (2007): 17–177. (na ćirilici)

Ristić, Dušica. „Četvrta redovna Skupština Saveza bibliotečkih radnika Srbije”. Bibliotekar god. 36, br. 1–3 (1984): 57–61. (na ćirilici)

Savić, Ana. „Analitička bibliografija Bibliotekara: 2006–2012”. Bibliotekar god. 60, br. 1–2 (2013): 43–116. (na ćirilici)

„Skupština Saveza bibliotečkih radnika Srbije”. Bibliotekar god. 27, br. 5–6 (1975): 619–630. (na ćirilici)

„Skupština Beogradske sekcije Društva jugoslovenskih bibliotekara”. Pravda, br. 358 (23. 12. 1932): 7. (na ćirilici)

Stamatović, Desanka. „Novi početak časopisa Bibliotekar”. Bibliotekar god. 49, br. 1–2 (2007): 9–13. (na ćirilici)

Statistički godišnjak SR Srbije: 1974. Beograd: Republički zavod za statistiku, 1974. (na ćirilici)

„Statut Društva bibliotečkih radnika Srbijeˮ. Bibliotekar god. 37, br. 1/3 (1985): 77–99. (na ćirilici)

„Statut bibliotekarskog društva Srbije”. Bibliotekar god. 49, br. 1–2 (2007): 261–270. (na ćirilici)

Stevanović, Milica. „Stručni časopis kao svedočanstvo razvoja bibliotekarstva i širih kulturnih i istorijskih kretanja u društvuˮ. Bibliotekar god. 62, br. 1/2 (2015): 34–47. (na ćirilici)

„Zapisnik sa XII godišnje skupštine Društva bibliotekara NR Srbije održane u Beogradu 18. marta 1961. god. u prostorijama Narodne biblioteke Srbije”. Bibliotekar god. 13, br. 1–3 (1961): 130–134. (na ćirilici)

##submission.downloads##

Објављено

2023-12-12

##plugins.generic.recommendByAuthor.heading##