О часопису

Часопис Библиотекар (ISSN 0006-1816) посвећен је темама из области библиотекарства.

Друштво библиотекара Србије издало је први број часописа 1948. године; није излазио од 1997. до 2006; обновљен је 2006. од када излази у континуитету. Објављивање часописа подржава Министарство културе, а од 2009. године Министарство науке му даје научни статус (М53).

Руковођени начелом Доналда Уркарта да библиoтеке нису острво, тежимо да објединимо радове колега, стручњака из земље и иностранства, као и интелектуалне напоре библиотекара, библиографа и архивиста у систематском раду на представљању струке, размени искустава и идеја са циљем да  доприносимо афирмацији библиотекарства.

Уређивачка политика базира се на циркулацији идеја, објављивању актуелних и историјских тема, доносећи притом примере из праксе и пружајући увид у актуелна дешавања, како на пољу конференција, скупова тако и на пољу издаваштва из области библиотекарства код нас и у свету.

Тренутни број

Год. 64 Бр. 2 (2022): Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства
					View Год. 64 Бр. 2 (2022): Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства

Тема броја: Јубилеј Библиотекарског друштва Србије

Објављено: 2022-12-09

Пуно издање

Прикази

In memoriam

Погледај све бројеве