Часопис уређују

Главни и одговорни уредник:

проф. др Драгана Грујић – Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

Редакција:

проф. др Гордана Ђоковић – Катедра за библиотекарство и информатику Филолошког факултета Универзитета у Београду

др Татјана Брзуловић Станисављевић – Универзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Београд

др Драгана Милуновић – Народна библиотека Србије, Београд

др Виолета Стојменовић – Народна библиотека Бор

Оливера Кривошић – Библиотека Матице српске, Нови Сад

Никола Петаковић, секретар Редакције – Библиотекарско друштво Србије

проф. др Бојана Ласица – Катедра за општу књижевност и библиотекарство
Филозофског факултета у Источном Сарајеву, Република Српска

др сц. Марина Винај – Књижница Музеја Славоније, Осијек, Хрватска

доц. др Ана Ангелова (Aнна Ангелова) – Универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски”, Софија, Бугарска

др Вусоб Џонг (Wooseob Jeong) – Школа за библиотечко-информациони менаџмент, Државни универзитет Емпорија, Канзас, САД

Мариja Алексеjeва (Мария Алексеева) – Руска државна библиотека за младе, Москва, Русија