О часопису

Часопис Библиотекар (ISSN 0006-1816) посвећен је темама из области библиотекарства.

Друштво библиотекара Србије издало је први број часописа 1948. године; није излазио од 1997. до 2006; обновљен је 2006. од када излази у континуитету. Објављивање часописа подржава Министарство културе, од 2010. године Министарство науке му даје научни статус (М53), а од 2023. има статус истакнутог националног часописа (М52)

Руковођени начелом Доналда Уркарта да библиoтеке нису острво, тежимо да објединимо радове колега, стручњака из земље и иностранства, као и интелектуалне напоре библиотекара, библиографа и архивиста у систематском раду на представљању струке, размени искустава и идеја са циљем да  доприносимо афирмацији библиотекарства.

Уређивачка политика базира се на циркулацији идеја, објављивању актуелних и историјских тема, доносећи притом примере из праксе и пружајући увид у актуелна дешавања, како на пољу конференција, скупова тако и на пољу издаваштва из области библиотекарства код нас и у свету.

Тренутни број

Год. 65 Бр. 2 (2023): Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства

Тема броја: Издавачка делатност из области библиотекарства

Објављено: 2023-12-12

Пуно издање

Прикази

Погледај све бројеве