О часопису

Руковођени начелом Доналда Уркарта да библиoтеке нису острво, тежимо да објединимо радове колега, стручњака из земље и иностранства, као и интелектуалне напоре библиотекара, библиографа и архивиста у систематском раду на представљању струке, размени искустава и идеја са циљем да  доприносимо афирмацији библиотекарства.

Уређивачка политика базира се на циркулацији идеја, објављивању актуелних и историјских тема, доносећи притом примере из праксе и пружајући увид у актуелна дешавања, како на пољу конференција, скупова тако и на пољу издаваштва из области библиотекарства код нас и у свету.

Тренутни број

Год. 63 Бр. 2 (2021): Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства
Погледај све бројеве