Aнализа грађе за библиотекарску библиографију монографских публикација објављених у Србији 2010–2022

Аутори

  • Бојана Вукотић Народна библиотека Србије, Београд

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2023.65.2.2

Кључне речи:

библиотекарство, Србија, издавачка делатност

Сажетак

У раду је анализирана издавачка делатност у Србији у области библиотекарства и сродних дисциплина, у периоду од 2010. до 2022. године. Анализа обухвата монографске публикације доступне у електронском каталогу Народне библиотеке Србије и Узајамној библиографско-каталошкој бази података COBIB.SR. Приказани су резултати: о броју објављених наслова по годинама издавања, о заступљеним језицима, броју преведених публикација, издавачима и местима издавања. У раду је посебна пажња поклоњена анализи заступљених тема. Детаљније су анализиране најбројније тематске група – група Библиографије, каталози и група Библиотекарство. Сви статистички подаци поређени су са резултатима претходно објављене  анализе, коју је спровела Ана Савић, за период од 1974. до 2009. године.

Референце

Elektronski katalog Narodne biblioteke Srbije i uzajamn baz podataka COBIB.SR. https://plus.cobiss.net/cobiss/sr/sr/bib/search/simple?db=cobib (preuzeto 30. 9. 2023).

Savić, Ana. Srpska bibliotekarska bibliografija monografskih publikacija: 1974–2009. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2010. (na ćirilici)

Srpski UDК Onlajn. Narodna biblioteka Srbije. https://sr.udc-hub.com/search.php (preuzeto 30. 9. 2023).

##submission.downloads##

Објављено

2023-12-12