Едиција „Б плус”

Аутори

  • Гордана Љубановић ЈУ Народна библиотека Будве, Црна Гора

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2023.65.2.3

Кључне речи:

Б плус, стручна литература, академско издаваштво, библиотекарство и информациона наука

Сажетак

Ууводу је  представљен пројекат „Библиотека +” као сложени систем и модуларни пакет активности, који ради на унапређивању библиотечко-информационе делатности и побољшању стручних перформанси појединаца. У наставку се излаже двадесетогодишњи историјат едиције „Б плус”, као дела овог пакета, и укратко се представљају појединачни наслови. Кроз анализу присуства наслова из едиције у библиотекама у Србији, коришћења у високошколској настави и при полагању државног стручног испита, те анализом цитираности у научним радовима, стиче се слика о рецепцији ових књига код домаће стручне и научне публике. Откривене бројке говоре у прилог закључку да оваква едиција не може успешно да постоји ако нема суштинску подршку матичне заједнице.

Референце

Biblioteka plus. https://www.bibliotekaplus.rs/ (preuzeto 10. 11. 2023).

CLIO. „Biblioteka plus”. https://clio.rs/kategorije/10 (preuzeto 10. 11. 2023).

CLIO. „Škola B plus”. https://www.bibliotekaplus.rs/skola-b-plus/index.htm (preuzeto 10. 11. 2023).

Kovačević, Nebojša. „O inteligentnom organizovanju informacija”. U Intelektualna osnova organizovanja informacija, Ilejn Svenonijus, 284 –290. Beograd: CLIO, Narodna biblioteka Srbije, 2007.

Pedagoški fakultet u Somboru. „Diplomirani bibliotekar”. http://www.pef.uns.ac.rs/index.php/courses-list/2023-03-14-09-00-11/2023-03-14-09-27-01/2023-03-14-09-30-6 (preuzeto 10. 11. 2023).

##submission.downloads##

Објављено

2023-12-12