Друштвено читање као савремена комуникативна пракса

Аутори

  • Тамара Вученовић Универзитет Метрополитан, Факултет за менаџмент, Београд

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2022.64.1.2

Кључне речи:

друштвено читање, платформе за друштвено читање, комуникације, интернет

Сажетак

Као полазна основа за истраживање у раду узети су и укратко приказани нови концепти Читање 2.0 и Усамљени читалац који ће нам помоћи у разумевању промена које технологије данас доносе процесу читања и бољем разумевању концепта друштвеног читања у савременом медијском окружењу. Наведене су дефиниције појма друштвено читање (енгл. social reading), указано је на значење у коме се појам користи у раду, као и на комуникацијски аспект, као врло значајан за разумевање дигиталног контекста у коме се одвијају различите активности у вези са читањем и књигама. Такође, представљене су одабране платформе и алатке које омогућавају укључивање технологија у процесе читања, дељења, препоручивања и анализирања књига, а указано је и на новије трендове у овој области. У завршном делу рада врло кратко се указује на будућа кретања и истраживања друштвеног читања.

Референце

“Amazon’s Goodreads”. https://www.inputmag.com/reviews/amazon-goodreads-books-alternative-the-storygraph (pristupljeno 2. 4. 2022).

“Best Popular Hashtag to use with #bookstagram”, https://top-hashtags.com/hashtag/bookstagram/ (приступљено 4. 4. 2022).

Baron, Naomi. Words Onscreen: The Fate of Reading in a Digital World. Oxford University Press: Oxford, 2015.

Delfi knjižare. „Bukstagram: sve popularniji književni klub na društvenim mrežama”, https://www.delfi.rs/vesti/vest/5937_bukstagram_sve_popularniji_knjizevni_klub_na_drustvenim_mrezama_delfi_knjizare.html (приступљено 4. 4. 2022).

Despot, Ivona, Ivana Ljevak Lebeda and Nives Tomašević. “Social reading – the reader on digital margins”, Libellarium 9, 1(2016):185–196. DOI: http://dx.doi.org/10.15291/libellarium.v9i1.269.

Eko, Umberto. Od Interneta do Gutenberga. Predavanje na Akademiji za napredne studije u Americi, 12. novembra 1996.

Emma’s Our Shared, https://www.instagram.com/oursharedshelf/ (приступљено 4. 4. 2022).

Fuller, Danielle and DeNel Rehberg Sedo. Reading Beyond the Book: The Social Practices of Contemporary Literary Culture. Routledge, 2015.

HarperCollins, Bookperk, https://www.harpercollins.com/blogs/press-releases/bookperk-delivers-insider-access-to-the-world-of-books (приступљено 8. 4. 2022).

Horova, Tony. “Some Reflections on Social Reading”. Against the Grain Vol. 27, Iss. 3 (2015): 13–16, DOI: https://doi.org/10.7771/2380-176X.7079.

Jovanović, D. „Funkcije savremenih medija u unapređenju bibliotečko-informacione delatnosti: uporedna analiza iskustava u Srbiji i Francuskoj.” Doktorska dis., Filološki fakultet, Beograd, 2016. (na ćirilici)

Kaplan, Nora. “Social reading in Spain: A discourse-pragmatic perspective”. Álabe 13 (2016): 1–21, DOI: https://10.15645/Alabe2016.13.7.

Kordon-Garsija, Hose-Antonio, Hulio Alonso-Arevala, Rakel Gomes-Dijas i Danijel Linder. Društveno čitanje – platforme, aplikacije, oblaci i tagovi. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, 2017.

Laguna. „Vodič za početnike kroz Buktjub” https://www.mala.laguna.rs/laguna-bukmarker-vodic-za-pocetnike-kroz-buktjub-unos-14134.html (pristupljeno 2. 4. 2022).

Oprah's New Book Club Pick, https://www.oprah.com/oprahsbookclub/oprahs-new-book-club-pick-the-water-dancer-by-ta-nehisi-coates (pristupljeno 4. 4. 2022).

“Publishers Weekly”, https://www.publishersweekly.com/pw/home/index.html/ (pristupljeno 2. 4. 2022).

Pandey, Ria. “The 18 best reading apps you can download in 2022”, https://happymag.tv/best-reading-apps/ (pristupljeno 2. 4. 2022).

Pianzola, Federico, Simone Rebora, Gerhard Lauer. “Wattpad as a resource for literary studies. Quantitative and qualitative examples of the importance of digital social reading and readers’ comments in the margins”. PLoS ONE 15, 1(2020): 39, DOI: https://doi.org/10.1371/journal. pone.0226708.

Pianzola, Federico. “Social reading becomes digital”. In Digital Social Reading: Sharing Fiction in the 21st Century, https://wip.mitpress.mit.edu/pub/ujaw8xf8/release/1?readingCollection=a0d97dee (pristupljeno 26. 2. 2022).

Reese’s Book Club, https://www.instagram.com/reesesbookclub/ (pristupljeno 4. 4. 2022).

Sarah Jessica Parker's Book Club List, https://booksandnooks.ca/collections/sarah-jessica-parkers-book-club-list (приступљено 4. 4. 2022).

“Six celebrity book clubs you should join now”, https://www.msnbc.com/know-your-value/6-celebrity-book-clubs-you-should-join-now-n1070766 (pristupljeno 4. 4. 2022).

“Six Great Social Networks for Book Lovers”, https://www.lifewire.com/great-book-social-networks-3486556 (pristupljeno 2. 4. 2022).

Sofronijević, Adam i Tamara Vučenović. „Nove uloge autora i čitalaca – automatizacija i upravljanje složenim procesima čitanja i pisanja”. Kultura 136 (2012): 24–44.

Vučenović, T. „Biblioteka kao nosilac participativnih praksi u kulturi u kontekstu informacionog društva.” Doktorska dis., Filološki fakultet, Beograd, 2016.

Zhou, Ziwei. “Analysis of Characteristics of Social Reading APP Use Behavior of High School Students”. In Advances in Social Science, Education and Humanities Research: International Symposium on Education, Culture and Social Sciences. ECSS 2019, DOI: https://doi.org/10.2991/ecss-19.2019.32.

##submission.downloads##

Објављено

2022-06-28