Пословање Градске библиотеке у Новом Саду у време епидемије ковида-19 — истраживање публике

Аутори

  • Бојана Ч. Грујић Градска библиотека у Новом Саду

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.2.9

Кључне речи:

Градска библиотека у Новом Саду, епидемија, ковид-19, корона вирус, истраживање публике, корисничко искуство, анкета, услуге

Сажетак

Након избијања епидемије заразне болести ковид-19, узроковане корона вирусом, Градска библиотека у Новом Саду прилагодила је своје пословање епидемиолошкој ситуацији и донела План примене мера заштите запослених у Градској библиотеци у Новом Саду за време трајања ванредног стања. У току прве године спровођења Стратегије развоја Градске библиотеке у Новом Саду (2020–2024) предвиђено је почетно истраживање публике, као и испуњење стратешких циљева увођења иновација и развоја публике. У складу са тим, у августу-септембру 2020. спроведено је анкетирање корисника ради увида у ставове према начину на који послује Библиотека и сазнања како побољшати корисничко искуство. Осим прихватања спроведених мера приликом позајмице и предлога за њено побољшање, у средишту истраживања био је однос према библиотечким онлајн услугама и корисничка предвиђања будућности библиотеке као установе. Упоређени су ставови корисника у градским одељењима и огранцима са гледиштима корисника приградских огранака и онима који су анкету попунили у електронском облику. Широки спектар онлајн услуга почео је да се развија и пре почетка пандемије, као што је стратешки и било предвиђено, а експанзија заразе додатно је убрзала рад на овом пољу.

Референце

Gradska biblioteka u Novom Sadu. Plan primene mera zaštite zaposlenih u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu za vreme trajanja vanrednog stanja. Novi Sad: S. Milјuš, 2020, https://www.facebook.com/GradskaBibliotekaNoviSad/photos/a.367124053302423/3623961180952011 (preuzeto 24. 4. 2020).

Gradska biblioteka u Novom Sadu. Strategija razvoja Gradske biblioteke u Novom Sadu (2020–2024). Novi Sad: A. Jokanović i B. Grujić, 2019. (na ćirilici).

Gradska biblioteka u Novom Sadu. Strategija razvoja Gradske biblioteke u Novom Sadu (2020–2024). Novi Sad: A. Jokanović i B. Grujić, 2019, https://www.gbns.rs/images/dokumenti/STRATEGIJA_RAZVOJA_2020-2024.pdf (preuzeto 3. 10. 2020). (na ćirilici); Novi Sad City Library, Strategic Plan 2020–2024. Novi Sad: A. Jokanović i B. Grujić, 2019, https://www.gbns.rs/images/dokumenti/STRATEGIC_PLAN_2020-2024.pdf (preuzeto 3. 10. 2020).

Instagram. https://www.instagram.com/gbns.doc/ (preuzeto 3. 10. 2020).

Mozaik. Digitalno čitanje. Gradska biblioteka u Novom Sadu god. XXII, br. 133 (2020), u pripremi (na ćirilici).

Živković, Vesna. „Kulturni programi tokom pandemije kovida-19”. Bibliotekar god. LXII, sv. 2 (2020), rad prihvaćen za štampanje (na ćirilici).

##submission.downloads##

Објављено

2022-03-10