Народна библиотека Србије у условима ванредног стања проглашеног поводом пандемије заразне болести ковид-19

Аутори

  • Драгана Милуновић Народна библиотека Србије, Београд

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.2.3

Кључне речи:

пандемија, Народна библиотека Србије, епидемиолошке мере

Сажетак

Рад се бави описом начина организације рада, као и остварених резултата Народне библиотеке Србије током ванредног стања проглашеног услед пандемије заразне болести ковид-19. Описан је начин рада на нивоу појединачних организационих јединица, са посебним нагласком на изазовима који су обухватали рад са корисницима на даљину, обезбеђивању потребне инфраструктуре запосленима за рад на даљину, као и примену епидемиолошких мера заштите запослених, корисника и књижног фонда.

##submission.downloads##

Објављено

2022-03-10