Потенцијали затворских библиотека у процесу рехабилитације осуђеника

Аутори

  • Тамара М. Малешев Библиотека Матице српске, Нови Сад
  • Оливера М. Топалов Градска библиотека, Нови Сад
  • Драгана П. Обрадовић Библиотека Матице српске, Нови Сад

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2019.61.1.7

Кључне речи:

Затворске библиотеке, рехабилитација, едукација, Казнено-поправни завод, Сремска Митровица, читање, књиге, осуђеници

Сажетак

Циљ овог рада је да укаже на проблем специјалних библиотека, а посебно затворских, који се огледа у начину организовања и финансирања у установама у којима библиотекарство није примарна делатност. Рад ових библиотека зависи од политике и потреба установа у којима су формиране. Даље, циљ рада је да укаже на проблеме затворских библиотека у обезбеђивању стручних радника и планске и континуиране набавке и ревизије књижног фонда. У казнено-поправним установама се кроз рехабилитацију стварају услови за повратак осуђеника, након издржане казне, у друштвену заједницу. Користећи потенцијале и услуге затворских библиотека читање може и треба да одигра своју улогу у овом важном и комплексном процесу. Укратко је приказан и рад Библиотеке казненопоправног завода у Сремској Митровици.

Референце

Austarlian Library and Information Association. „ALIA, minimum Standard Guidelines for Library Services to Prisoners”, ALIA, https://www.alia.org.au/about-alia/policies-and-guidelines/alia-policies/prison-guidelines (preuzeto 3. 4. 2019).

Blic. „Iza rešetaka postali umetnici”. https://www.blic.rs/vesti/vojvodina/iza-resetaka-postali-umetnici-blic-sa-zatvorenicima-u-sremskoj-mitrovici-koji-su/qzckeet (preuzeto 31. 3. 2019).

Bugarić, Željka i Ljiljana Mikšaj Todorović. „Čitanje i rehabilitacija zatvorenika”. Čitalište 13, 25 (2014): 70–84.

Malešev, Tamara. Intervju Nenada Krstića. Novi Sad (7. 2. 2019).

„Zakon o bibliotečko-informacionоj delatnosti”. Službeni glasnik RS br. 52 (2011), http://www.kultura.gov.rs/cyr/dokumenti/propisi-iz-oblasti-kulture/-zakon-o-bibliotecko-informacionoj-delatnosti (preuzeto 3. 4. 2019). (na ćirilici)

##submission.downloads##

Објављено

2022-04-02