Набавна политика Градске библиотеке у Новом Саду: циљеви, квантитативни и квалитaтивни критеријуми, законске регулативе и начини набавке

Аутори

  • Данијела Д. Добретић Градска библиотека у Новом Саду
  • Андреј С. Радуловић Градска библиотека у Новом Саду

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2019.61.1.5

Кључне речи:

набавна политика, критеријуми набавке књига, принова књига, Градска библиотека у Новом Саду

Сажетак

У раду је разматран  проблем набавке књига у јавним библиотекама, с посебним освртом на набавку књига у Градској библиотеци у Новом Саду и моделе како се реализује овај важан сегмент у раду библиотеке, почевши од циљева набавне политике, квалитативних и квантитативних критеријума набавке и закона, смерница и стандарда на које се ослањамо у раду. Анализирана је и набавна политика у односу на старосну структуру становништва као и обухваћеност становништва Новог Сада чланством у Градској библиотеци у Новом Саду. Указано је, коначно, и на начине попуњавања фондова у Библиотеци, законске регулативе и скренута пажња на поједине проблеме с којима се библиотекари суочавају и како их превазићи.

Референце

Bibliotekarsko društvo Srbije. Predlog Standarda za javne biblioteke u Republici Srbiji. Bibliotekarsko društvo Srbije, 2007. www.bds.rs/gpage16.html (preuzeto 11. 2. 2009).

BISIS, https://app.bisis.rs/#/bisis-search (preuzeto 17. 5. 2019).

Čukić, Leposava i Ana Ceranić. „Standardi za narodne biblioteke”. Zajednica biblioteka god.15, br. 1- 4 (1986): 38- 73. (na ćirilici)

Gradska biblioteka u Novom Sadu. „Izveštaj o radu i poslovanju za 2018. godinu”, http://www.gbns.rs/index.php? option=com_content&view=article&id=156&Itemid=253 (preuzeto 17. 5. 2019).

IFLA/UNESCO smernice za razvoj javnih biblioteka. Beograd: Narodna biblioteka Srbije, Biblioteka grada Beograda, 2005.

Miljković, Mira, Danijela Dobretić i Zdenka Valent-Belić. Nabavna politika i stanje fondova u Gradskoj biblioteci u Novom Sadu. Novi Sad (14. 12. 2009).

Nabavna politika – radionica, prof. dr Konrad Um„lauf – Goethe Institut Beograd, 2005. https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=1105.

Perunović, Nevenka. Principi nabavne politike u bibliotekama. Beograd: Zadužbina Andrejević, 1997.

Stamatović, Desanka i Leposava Čukić. „Struktura fondova narodnih biblioteka”. Zajednica biblioteka, god. 14, br. 1- 4 (1986), str. 49-5 4. (na ćirilici)

Standardi za javne biblioteke u Republici Srbiji Bibliotekarskog društva Srbije 2009. http://www.gbns.rs/images/zakoni/standardi_za_javne_biblioteke.pdf (preuzeto 1. 4. 2019).

„Zakon o bibliotečko-informacionoj delatnosti”. Službeni glasnik SRS br. 52 (2011). https://www.nb.rs/view_file.php?file_id=3047 (preuzeto 17. 5. 2019).

Zavod za statistiku. Struktura stanovništva po nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, http://www.stat.gov.rs (preuzeto 17.5. 2017).

Zavod za statistiku. Struktura stanovništva po obrazovanju, http://www.stat.gov.rs (preuzeto 17. 5. 2017).

Zavod za statistiku. Struktura stanovništva po starosti, http://www.stat.gov.rs (preuzeto 17. 5. 2017).

##submission.downloads##

Објављено

2022-04-02

Како цитирати

Добретић, Д., & Радуловић, А. (2022). Набавна политика Градске библиотеке у Новом Саду: циљеви, квантитативни и квалитaтивни критеријуми, законске регулативе и начини набавке. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 61(1), 67–83. https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2019.61.1.5