Рад библиотека(ра) током пандемије на примеру Дечјег одељења Библиотеке града Београда

Аутори

  • Миланка П. Бабић Вукадинов Библиотека града Београда
  • Биљана Т. Петровић Библиотека града Београда

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.2.10

Кључне речи:

Библиотека града Београда, ванредно стaње – библиотеке, правни оквир рада БГБ, Дечје одељење, програмске активности

Сажетак

Тема рада су новонастали начини спровођења програмских делатности током пандемије корона вируса у периоду када је Библиотека града Београда привремено била затворена за кориснике. Представљени су задати правни оквир и начини прилагођавања рада у условима који подразумевају социјалну дистанцу и затварање библиотека за кориснике услед ширења вируса и проглашења ванредног стања. На примеру Дечјег одељења БГБ приказане су могућности које су се отвориле за рад у виртуелном окружењу. Истакнута је важност одржавања контаката са корисницима и сарадницима и умрежавање са другим радницима у области културе. Изазовна ситуација подстакла је нове облике рада библиотекара и прилику да се неки од програмских садржаја из реалног простора пребаце у виртуелни како би се читалачка публика анимирала. Наглашена је важност интеракције са најмлађим читаоцима, као и пружање препорука за читање и релевантних информација како се не би дозволио прекид континуитета у раду.

Референце

Dopis Gradske uprave grada Beograda – Sekretarijat za kulturu VI-02 br. 031-99/20.

N.M.- 16. 3. 2020.

http://www.bibliotekagm.com/wp-content/uploads/2020/07/PLAN-PREVENTIVNIH-MERA- ZA-BEZBEDAN-I-ZDRAV-RAD-ZA- SPRE%C4%8CAVANJE-KORONE.pdf

Instrukcije o organizaciji radnih procesa u organima državne uprave i službi Vlade, https://www.paragraf.rs/propisi/pravilnik-o-preventivnim-merama-bezbedanzdrav-rad-sprecavanje-epidemije.html

Službeni glasnik RS, br. 31/2020.

Službeni glasnik RS, br. 63/2020.

Statut Biblioteke grada Beograda br. 4811 od 1. 11. 2017. godine.

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja. Službeni glasnik RS, br. 31/2020.

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja (https://www.

paragraf.rs/propisi/odluka-o-odredjivanju-posebnih-mera-zaštite-stanovništvacovid-19-beograd.html)

Zakon o radu, Službeni glasnik RS br. 24/05, br. 61/05, br. 54/09, br. 32/13, br. 75/14,

br. 13/2017- Odluka US 113/20176 i 95/2018.

##submission.downloads##

Објављено

2022-03-10