Историјат књижевног часописа Повеља

Аутори

  • Катарина Д. Јаблановић Народна библиотека „Стефан Првовенчани”, Краљево

Кључне речи:

серијске публикације, књижевни часопис, Краљево, Повеља, Повеља октобра

Сажетак

У сусрет јубилеју – педесет година од покретања књижевног часописа Повеља у раду се бавимо његовом судбином. Основни задатак јесте представљање развојног пута часописа, а циљ рада је скретање пажње на значај традиције неговања књижевне периодике. Преломни тренуци у развоју часописа везани су како за издавача (Културно-просветна заједница општине Краљево од 1971. до 1985, Народна библиотека у Краљеву од 1985. године до данас), тако за место главног и одговорног уредника (Страхиња Војиновић, Јован Марковић, Радован Миловић, Милан Дачовић, Владимир Шекуларац, Драган Хамовић, Горан Петровић, Живорад Недељковић и Дејан Алексић). Кроз историјски приказ пратићемо следеће елементе: власника часописа, тј. издавача; програм; место главног и одговорног уредника и чланова редакције; план часописа, односно које су рубрике постојале и како су се мењале; сараднике; књижевности које су заступљене и њихове ауторе; садржај осталих прилога (културни живот Краљева, ликовна уметност и др.), као и графички изглед часописа. Рад је написан уз коришћење литературе и грађе релевантне за предмет истраживања.

Референце

Bunčáková, Viera. “Slovanské časopisi v Knižnici ’Ústavu řeči a literatúry československé’”. U Z bratislavských knižníc: sborník k 30. výročiu Knižnice Slovenskej univerzity, sostavil Ján Čaplovič. Bratislava: Tatran, 1950.

Čaplovič, Ján. “Môj otec”. Studia bibliographica Posoniensia 1 (2007).

Čaplovič, Ján, sost. Z bratislavských knižníc: sborník k 30. výročiu Knižnice Slovenskej univerzity. Bratislava: Tatran, 1950.

Historický ústav AV ČR, “Biografický slovník českých zemí”, Historický ústav AV ČR, http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/EMLER_Jan_1.8.1877-28.5.1951 (preuzeto 20. 4. 2020).

Horna, Richard. “Bratislava jako universitní město”. U Československá republika: Bratislava, Kraus Franc. Bratislava: Mestská rada; Berlin: Dari, 1928. http://digitalna.kniznica.info/zoom/52105/view?page=45&p=separate&tool=info&view=0,0,3116,3925 (preuzeto 16. 5. 2020).

Kotvan, Imrich. Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 1970.

Kotvan, Imrich. „Rukopisné a vzácne fondy, ich budovanie a ochrana v Univerzitnej knižnici“. U Univerzitná knižnica v Bratislave 1969-1979: zborník z príležitosti 60. Výročia. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 1980.

Lechner, Dušan, zost. Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času: zborník k 85. výročiu. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2004.

Meszárosová, Klára. “Knihy Safveta Bega Bašagića vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave“. Studia bibliographica Posoniensia 1 (2006).

Molnár, Ján. Orientálne tlače z knižnice Safveta bega Bašagića v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 1980.

Pasiar, Štefan. Dejiny slovenských ľudových knižníc. Martin: Osveta, 1957.

Svobodová, Bronislava a Kamila Fircáková. “Ľudovít Štúr a Univerzitná knižnica v Bratislave”. Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave, č. 1 (2006).

Trgiňa, Tibor, zost. Univerzitná knižnica v Bratislave: 1919-2009. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2009.

Trgiňa, Tibor, zost. Univerzitná knižnica v Bratislave: Multifunkčné kultúrne centrum. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2005.

Univerzitná knižnica v Bratislave. “História_súčasnosť 2019“, Univerzitná knižnica v Bratislave, https://www.ulib.sk/files/sk/spravy/archiv/2019/univerzitna-kniznica-bratislave_historia-sucasnost_2019.pdf (preuzeto 20. 5. 2020).

Univerzitná knižnica v Bratislave. “Poslanie knižnice“, Univerzitná knižnica v Bratislave, https://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/poslanie-kniznice/ (preuzeto 7. 5. 2020).

Univerzitná knižnica v Bratislave. “Bašagičova zbierka”, Univerzitná knižnica v Bratislave, https://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/pamat-sveta/program-pamat-sveta/basagicova-zbierka/ (preuzeto 22. 5. 2020).

Univerzitná knižnica v Bratislave. “Emler informácia”, Univerzitná knižnica v Bratislave, https://www.ulib.sk/files/SKP/emler_informacia.pdf (preuzeto 16. 5. 2020).

##submission.downloads##

Објављено

2022-03-11