Кроз корзо прошлости и садашњости Универзитетске библиотеке у Братислави

Аутори

  • Даниела Д. Ломенова Библиотека Матице српске, Нови Сад

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.1.7

Кључне речи:

Универзитетска библиотека у Братислави, историјат, Словачка Република, Јан Емлер

Сажетак

У раду су представљени историјски развој и данашње стање Универзитетске библиотеке у Братислави (УКБ) – најстарије и највеће научне библиотеке у Словачкој Републици. Такозвана „Универзитка” прославила је стогодишњицу постојања 2019. године. Свој рад започела је на месту некадашње библиотеке Угарског краљевског Елизабетиног универзитета, преузевши од ње зграду, опрему и фондове. Уредио ју је владин комесар, њен први директор Јан Емлер, који је дошао по позиву из прашке Јавне царско-краљевске универзитетске библиотеке и оставио највећи печат у историји развоја УКБ својим организаторским способностима и стваралачким и конструктивним радом. УКБ је данас смештена у три историјска објекта – споменика културе од националног значаја – у Кларисеуму, Палати Угарске краљевске коморе и Палати Леополда де Паулија. Своју делатност наставља у монументалном окружењу барокног амбијента, у којем се традиција спаја са модернизацијом услуга и успешном реализацијом пројеката помоћу савремених информационих технологија.

Референце

Bunčáková, Viera. “Slovanské časopisi v Knižnici ’Ústavu řeči a literatúry československé’”. U Z bratislavských knižníc: sborník k 30. výročiu Knižnice Slovenskej univerzity, sostavil Ján Čaplovič. Bratislava: Tatran, 1950.

Čaplovič, Ján. “Môj otec”. Studia bibliographica Posoniensia 1 (2007).

Čaplovič, Ján, sost. Z bratislavských knižníc: sborník k 30. výročiu Knižnice Slovenskej univerzity. Bratislava: Tatran, 1950.

Historický ústav AV ČR, “Biografický slovník českých zemí”, Historický ústav AV ČR, http://biography.hiu.cas.cz/Personal/index.php/EMLER_Jan_1.8.1877-28.5.1951 (preuzeto 20. 4. 2020).

Horna, Richard. “Bratislava jako universitní město”. U Československá republika: Bratislava, Kraus Franc. Bratislava: Mestská rada; Berlin: Dari, 1928. http://digitalna.kniznica.info/zoom/52105/view?page=45&p=separate&tool=info&view=0,0,3116,3925 (preuzeto 16. 5. 2020).

Kotvan, Imrich. Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 1970.

Kotvan, Imrich. „Rukopisné a vzácne fondy, ich budovanie a ochrana v Univerzitnej knižnici“. U Univerzitná knižnica v Bratislave 1969-1979: zborník z príležitosti 60. Výročia. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 1980.

Lechner, Dušan, zost. Budovy Univerzitnej knižnice v Bratislave v premenách času: zborník k 85. výročiu. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2004.

Meszárosová, Klára. “Knihy Safveta Bega Bašagića vo fondoch Univerzitnej knižnice v Bratislave“. Studia bibliographica Posoniensia 1 (2006).

Molnár, Ján. Orientálne tlače z knižnice Safveta bega Bašagića v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 1980.

Pasiar, Štefan. Dejiny slovenských ľudových knižníc. Martin: Osveta, 1957.

Svobodová, Bronislava a Kamila Fircáková. “Ľudovít Štúr a Univerzitná knižnica v Bratislave”. Bulletin Univerzitnej knižnice v Bratislave, č. 1 (2006).

Trgiňa, Tibor, zost. Univerzitná knižnica v Bratislave: 1919-2009. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2009.

Trgiňa, Tibor, zost. Univerzitná knižnica v Bratislave: Multifunkčné kultúrne centrum. Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2005.

Univerzitná knižnica v Bratislave. “História_súčasnosť 2019“, Univerzitná knižnica v Bratislave, https://www.ulib.sk/files/sk/spravy/archiv/2019/univerzitna-kniznica-bratislave_historia-sucasnost_2019.pdf (preuzeto 20. 5. 2020).

Univerzitná knižnica v Bratislave. “Poslanie knižnice“, Univerzitná knižnica v Bratislave, https://www.ulib.sk/sk/o-kniznici/poslanie-kniznice/ (preuzeto 7. 5. 2020).

Univerzitná knižnica v Bratislave. “Bašagičova zbierka”, Univerzitná knižnica v Bratislave, https://www.ulib.sk/sk/stredisko-unesco/pamat-sveta/program-pamat-sveta/basagicova-zbierka/ (preuzeto 22. 5. 2020).

Univerzitná knižnica v Bratislave. “Emler informácia”, Univerzitná knižnica v Bratislave, https://www.ulib.sk/files/SKP/emler_informacia.pdf (preuzeto 16. 5. 2020).

##submission.downloads##

Објављено

2022-03-11