Стара штампана књига манастира Сопоћани у Новом Пазару

Аутори

  • Валерија Стефановић Народна библиотека „Доситеј Обрадовић”, Нови Пазар

##plugins.pubIds.doi.readerDisplayName##:

https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2019.61.1.9

Кључне речи:

стара штампана књига, богослужбене књиге, Манастир Сопоћани, Нови Пазар

Сажетак

Истраживање старе штампане књиге у Новом Пазару има посебан и вишеструки значај и представља важан део културног наслеђа овог народа. Радом су обухваћене књиге које се чувају у библиотеци Манастира Сопоћани штампане у периоду од 1745. до 1894. године. Предмет наше анализе јесу следеће књиге: Псалтир, издање из 1745. године, потом Молитвослов из 1771. и Ирмологија 1778, Службе посебним светима из 1785, Месецослов за целу годину, 1810, Служабник из 1836, Општи минеј, 1862. и Псалтир из 1894. године. Према садржини поменуте књиге су богослужбене и припадају категорији старе штампане књиге. Овим радом покушаћемо да их представимо јавности и на тај начин пружимо нове могућности у истраживању културног наслеђа. Истраживање ове грађе веома је значајно, те се надамо да ћемо њиме пробудити интересовање шире јавности на овом простору.

Референце

Gološ, Hivzo, Ahmed Bihorac i Mirsada Gološ. Kralj Stefan Uroš Prvi Nemanjić (1243–1276). Novi Pazar: Narodna biblioteka „Dositej Obradović”, 2018.

Kandić, Olivera i Desanka Milošević. Manastir Sopoćani. Beograd: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, 1994. (na ćirilici)

Mandić, Svetislav. Sopoćani. Beograd: Turistička štampa, 1965. (na ćirilici)

Mušović, Ejup. „Novopazarsko-prijepoljski kraj u turskoj administrativnoj podeli”. U Simpozijum Seoski dani Sretena Vukosavljevića IV, urednik Petar Vlahović, 161–166. Prijepolje: Zajednica osnovnog obrazovanja, 1976. (na ćirilici)

Trifunović, Đorđe. Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova. Beograd: Nolit, 1990. (na ćirilici)

„Zakon o staroj i retkoj bibliotečkoj građi”. Službeni glasnik RS br. 52 (2011) (na ćirilici)

##submission.downloads##

Објављено

2022-04-02