Андрић, Ј. ., и Д. . Спасојевић. „Организација и изазови у раду Народне библиотеке ‚Стефан Првовенчани‘ Краљево у доба пандемије“. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, том 62, изд. 2, Март 2022., стр. 85-96, doi:10.18485/bibliotekar.2020.62.2.7.