[1]
Ј. . Андрић и Д. . Спасојевић, „Организација и изазови у раду Народне библиотеке ‚Стефан Првовенчани‘ Краљево у доба пандемије“, Библиотекар, том 62, изд. 2, стр. 85–96, Март 2022.