Андрић, Ј. . и Спасојевић, Д. . (2022) „Организација и изазови у раду Народне библиотеке ‚Стефан Првовенчани‘ Краљево у доба пандемије“, Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 62(2), стр. 85–96. doi: 10.18485/bibliotekar.2020.62.2.7.