Андрић, Јелена, и Данка Спасојевић. 2022. „Организација и изазови у раду Народне библиотеке ‚Стефан Првовенчани‘ Краљево у доба пандемије“. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства 62 (2):85-96. https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.2.7.