Андрић, Ј. ., & Спасојевић, Д. . (2022). Организација и изазови у раду Народне библиотеке "Стефан Првовенчани" Краљево у доба пандемије. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 62(2), 85–96. https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.2.7