[1]
Андрић, Ј. и Спасојевић, Д. 2022. Организација и изазови у раду Народне библиотеке "Стефан Првовенчани" Краљево у доба пандемије. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства. 62, 2 (Март 2022), 85–96. DOI:https://doi.org/10.18485/bibliotekar.2020.62.2.7.