Николић, Снежана. „ 2023“. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства 65, no. 2 (Децембар 12, 2023). приступљено Април 16, 2024. http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/207.