Николић, С. „ 2023“. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, том 65, изд. 2, Децембар 2023., http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/207.