Кривошић, О. „Златна књига Библиотеке Матице српскe“. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, том 65, изд. 2, Децембар 2023., http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/206.