Куцнер, К., К. Пецолд, Р. Кнакштет, и О. Кривошић. „Карактеризација платформи за друштвено читање − таксономски приступ структурирању те области“. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, том 64, изд. 1, Јуни 2022., стр. 73-94, http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/bibliotekar-prevod.