[1]
О. Кривошић, „Први форум Уније библиотека Кине и земаља Средње и Источне Европе“, Библиотекар, том 61, изд. 1, стр. 137–139, Апр. 2022.