Кривошић, О. (2022) „Први форум Уније библиотека Кине и земаља Средње и Источне Европе“, Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 61(1), стр. 137–139. Available at: http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/bibliotekar-2019-61-1-11 (приступљено: 30 Мај 2024).