Шанкaр Мишра И., Кришна Џа, Џ., Кумар Aмрa С. и Кривошић, О. (2022) „Мобилне апликације и библиотечке услуге“, Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 62(1), стр. 67–79. Available at: http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/bibliotekar-2020-62-1-15 (приступљено: 30 Мај 2024).