Николић, С. (2023) „ 2023“., Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 65(2). Available at: http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/207 (приступљено: 16 Април 2024).