Кривошић, О. (2023) „Златна књига Библиотеке Матице српскe“, Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 65(2). Available at: http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/206 (приступљено: 16 Април 2024).