Куцнер, К., Пецолд, К., Кнакштет, Р. и Кривошић, О. (2022) „Карактеризација платформи за друштвено читање − таксономски приступ структурирању те области“, Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 64(1), стр. 73–94. Available at: http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/bibliotekar-prevod (приступљено: 30 Мај 2024).