Николић, Снежана. 2023. „ 2023“. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства 65 (2). http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/207.