Кривошић, Оливера. 2023. „Златна књига Библиотеке Матице српскe“. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства 65 (2). http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/206.