Кривошић, О. (2022). Први форум Уније библиотека Кине и земаља Средње и Источне Европе. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 61(1), 137–139. преузето од http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/bibliotekar-2019-61-1-11