Николић, С. (2023). Монографија о Библиотеци Матице српске: Грбић, Душица, Гордана Ђилас и Александра Драпшин. Библиотека Матице српске: Поводом 185 година од отварања за јавност 1838. Библиотека Матице српске, 2023. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 65(2). преузето од http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/207