Кривошић, О. (2023). Златна књига Библиотеке Матице српскe. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 65(2). преузето од http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/206