Куцнер, К., Пецолд, К., Кнакштет, Р., & Кривошић, О. (2022). Карактеризација платформи за друштвено читање − таксономски приступ структурирању те области. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства, 64(1), 73–94. преузето од http://bibliotekar.bds.rs/index.php/1/article/view/bibliotekar-prevod