(1)
Кривошић, О. Први форум Уније библиотека Кине и земаља Средње и Источне Европе. Библиотекар 2022, 61, 137-139.