(1)
Николић, С. Монографија о Библиотеци Матице српске: Грбић, Душица, Гордана Ђилас и Александра Драпшин. Библиотека Матице српске: Поводом 185 година од отварања за јавност 1838. Библиотека Матице српске, 2023. Библиотекар 2023, 65.