(1)
Кривошић, О. Златна књига Библиотеке Матице српскe. Библиотекар 2023, 65.