(1)
Куцнер, К.; Пецолд, К.; Кнакштет, Р.; Кривошић, О. Карактеризација платформи за друштвено читање − таксономски приступ структурирању те области. Библиотекар 2022, 64, 73-94.