[1]
Кривошић, О. 2022. Први форум Уније библиотека Кине и земаља Средње и Источне Европе. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства. 61, 1 (Апр. 2022), 137–139.