[1]
Николић, С. 2023. Монографија о Библиотеци Матице српске: Грбић, Душица, Гордана Ђилас и Александра Драпшин. Библиотека Матице српске: Поводом 185 година од отварања за јавност 1838. Библиотека Матице српске, 2023. Библиотекар: часопис за теорију и праксу библиотекарства. 65, 2 (Дец. 2023).